مرور برچسب

ریپیتر موبایل

دستگاه ریپیتر موبایل چیست؟

ریپیتر موبایل نیز یکی از تقویت کننده های آنتن موبایل است که می توان از آن برای پوشش دادن سطح وسیعی از محیط استفاده کرد. به عنوان مثال افزایش آنتن دهی موبایل در معادن، روستاها و جاده ها یا محدوده وسیعی از یک کارخانه با استفاده از این دستگاه…
ادامه مطلب ...