مرور برچسب

همودیالیز

آمار خطرناک بیماری کلیه در ایران، هر آنچه در مورد بیماری مزمن کلیوی باید بدانید

در آخرین مطالعه متاآنالیز انجام گرفته در مورد شیوع جهانی بیماری کلیه، این میزان در ایران 11.6 درصد جمعیت برآورد شده که بسیار خطرناک است. طبق برآورد ها بیش از 100 هزار نفر در ایران به مرحله پیشرفته این بیماری یعنی بیماری مزمن کلیوی یا همان…
ادامه مطلب ...