مرور برچسب

مالیات

نقش فیلم آموزشی مالیات در افزایش آگاهی عمومی از قوانین و مقررات مالیاتی

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌ها در سراسر جهان است. این درآمد برای تأمین هزینه‌های عمومی، خدمات و زیرساخت‌های دولتی، و توسعه اقتصادی استفاده می‌شود. شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز از جمله مودیان مالیاتی هستند که موظف به پرداخت مالیات…
ادامه مطلب ...