مرور برچسب

گواهینامه

گواهینامه رانندگی ماشین های الکتریکی و هوشمند تغییر می کند؟

گواهینامه رانندگی ماشین های الکتریکی و هوشمند تغییر می کند و شاید جالب باشد بدانید که در سال 2026 در کشور های اوپایی مانند آلمان و انگلیس و فرانسه و بلژیک و از طرفی کشور های آمریکایی و کانادا این سال دست به تغییرات زیادی در حوزه رانندگی با…
ادامه مطلب ...