مرور برچسب

مزایدات آهن

مزایدات ضایعات

ضایعات چیست: ضایعات به واحدهایی که با استاندارد تولید محصول یکی نباشند و یا تولید نشوند یا به ارزش قراضه فروخته شوند گفته می شود. ضایعات محصول ممکن است دور ریخته شوند و یا به عنوان بخشی از مواد اولیه تولید همان محصول یا سایر محصولات…
ادامه مطلب ...