مرور برچسب

اراتوستن

اراتوستن چه کسی بود و چرا و چگونه مشهور شد؟

در وب سایت تخصصی دانشگاه کسب و کار زندگی نامه افراد مشهور و معروف توضیح داده شده است. یکی از این افراد مشهور، اراتوستن می‌باشد. اراتوستن یک یک دانشمند بزرگ است که ملیت او طبق نقشه کنونی جهان ما، به لیبی مربوط می شود. این دانشمند بزرگ در…
ادامه مطلب ...