مرور برچسب

آموزش رویت

پرکاربردترین سبک های معماری در جهان

معماری نیز مانند دیگر رشته های علمی در سال های گذشته خصوصا در دهه های اخیر، رشد بسیاری را تجربه کرده است. خلق آثار جدید توسط معماران معاصر موجب ایجاد سبک های مدرن در این رشته شده است. امروزه این فن نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در…
ادامه مطلب ...