مرور برچسب

عکس لاتاری

مشخصات عکس لاتاری؛ مفید و مختصر | لایزرو: دانش کشورها

برای ثبت نام در لاتاری هر متقاضی نیاز اطلاعات هویتی، محل سکونت و یک قطعه عکس دارد، همچنین بایستی شرایط ثبت نام در لاتاری را نیز داشته باشد. برای اغلب شرکت کنندگان اولین سوال مشخصات عکس لاتاری است; اینکه این عکس مگر بایستی دارای چه ویژگی…
ادامه مطلب ...