مرور برچسب

آموزش مجازی

مقایسه برد هوشمند و ویدئو پروژکتور برای محیط آموزشی

ویدئو پروژکتور و برد هوشمند دو مورد از تجهیزاتی هستند که در محیط های آموزشی به مقدار زیادی مورد استفاده قرار میگیرند. بسیاری از مراکز آموزشی، زمانی که به فکر هوشمند سازی بیفتند، قطعا یک مدل ویدئو پروژکتور یا یک مدل برد هوشمند را انتخاب می…
ادامه مطلب ...