مرور برچسب

استراتژی محتوا

استراتژی محتوا چیست و چگونه استراتژی محتوا بنویسیم؟

در استراتژی محتوا باید مراحل تولید محتوا و اهداف آن به خوبی مشخص شده باشد. در تدوین استراتژی محتوا باید یک فانل یا قیف مناسب و کاربردی به صورت مشخص و مرحله به مرحله آماده کنیم. با انجام این مجموعه از کار ها و فعالیت های دیگر به راحتی می…
ادامه مطلب ...